(Gårdsbesök hos grisarna bokas alltid före per telefon. Detta för att undvika smitta bland djuren på gården).

🔆 🔆 🔆

Gårdsslakt

När det gäller era egna grisar som exempelvis livgrisar från gården så väljer du själv hur du vill slakta och konsumera ditt eget fläskkött.