(Gårdsbesök hos grisarna bokas alltid före per telefon. Detta för att undvika smitta bland djuren på gården).

🔆 🔆 🔆

På gården vistas alla kultingar alltid tillsammans med alla andra grisar. Galtar, suggor, kastrater och kultingar växer upp i en stressfri miljö där de lever hela livet i symbios med varandra.  Alla grisar oavsett storlek utfodras med varm mat tre gånger om dagen. Utöver utfodring och viss hantering vid brunst är strävan att inte påverka grisarnas egen utveckling nämnvärt. Vill de busa får de busa, vill de sola och bada får de det.  Vill de gå ut i skogen eller ner till sjön får de göra det. På vintern väljer alla grisar om de hellre vill bädda ner sig torrt hö i torra och dragfria lador eller om de önskar vistas inne i uppvärmda stora logar.