(Gårdsbesök hos grisarna bokas alltid före per telefon. Detta för att undvika smitta bland djuren på gården).

🔆 🔆 🔆